EAEko AED desfibriladoreen araudia

9/2015 DEKRETUA Euskadi kardiobabesari buruzkoa

Kanpoko desfibriladoreei buruzko legedia EAEn

Desfibriladoreen araudia Euskadin

 

9/2015 DEKRETUA, urtarrilaren 27koa, kanpoko desfibriladore automatikoak eta erdi-automatikoak instalatzea eta erabiltzea arautzen duena eta osasun-arlotik kanpoko erabilera publikoko gune jakin batzuetan instalatzeko betebeharra ezartzen duena.

Osasun publikoa prebentzio-neurrien bidez eta beharrezko prestazio eta zerbitzuen bidez antolatzeko eta zaintzeko eskumen publikoei dagokien erantzukizuna Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenaren barruan ezartzen da Autonomia Estatutuaren 18.1 artikuluan; artikulua, barne-osasuna barne-osasuneko gaietan Estatuko oinarrizko legeria garatzeko eta betearazteko eskumenetako bat bezala barne hartzen duena.

Era berean, Konstituzioaren 149.1.16.a artikuluaren arabera osasunaren oinarriak eta koordinazio orokorra ezartzeko estatuaren eskumena hartu behar da kontuan.

Eskumen-esparru horretan, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 8ko 1997/26 Legeak bere 14.1 artikuluan gaixotasunak babesteko, osasunaren sustapenerako eta prebentziorako garapen-ekintzak ematen ditu; oro har, oinarrizko legeriak adierazten dituen arlo ezberdinetan, eta, zehazki, arau honi dagokionez, ordenamendu juridikoak osasun indibidual eta kolektiboari dagokionez aitortzen dizkion esku-hartze publikoko eskumenak baliatzea. Horrela, Osasun Orokorreko apirilaren 6.4eko 14/1986 Legeko 25 artikuluak ezartzen du osasun-administrazio publikoek osasun-galera kasu guztietan osasun-laguntza bermatzeko jardun behar duten printzipioetako bat.

Bihotz-arnas-geldialdiaren zainketa egokia biziraupen-katea deritzon ekintza sorta goiztiarra aplikatzean datza, elkarrekin erlazionatutako lau lotuk osatuta: egoeraren aitorpena eta atxiloketa posible baten berehalako abisua, oinarrizko bihotz-biriken suspertzea (CPR) goiz abiaraztea. lekukoen eskutik, desfibrilazio goiztiarra eta, azkenik, bizi-euskarri aurreratua minutu gutxitan.

Desfibrilazio bentrikularraren aurkako tratamendu eraginkor bakarra desfibrilazio elektriko goiztiarra da, beraz, lehen erantzuna duenaren parte hartzea ezinbestekoa da. Aurrerapen teknologikoei esker, desfibriladore sorta bat agertzea ahalbidetu dute, beren ezaugarriengatik eta funtzionamenduagatik, eta eskuragarri dauden ebidentzia zientifikoen arabera, osasun-lanbidetik kanpoko langileek osasun-ingurunetik kanpo erabiltzeko egokiak bihurtzen dituztenak. Kanpoko desfibriladore automatikoak eta erdiautomatikoak deitzen zaie.

Martxoaren 365ko 2009/20 Errege Dekretuak, osasun-arlotik kanpo kanpoko desfibriladore automatiko eta erdiautomatikoak erabiltzeko segurtasun eta kalitaterako gutxieneko baldintzak eta baldintzak ezartzen dituenak, gai horri buruzko estatuko oinarrizko araudia osatzen du.

Euskal Autonomia Erkidegoan, urtarrilaren 16eko 2005/25 Dekretua argitaratu ondoren, medikuak ez diren langileek kanpoko desfibriladore automatikoen erabilera arautzen zuena, eta aplikazioan hainbat zailtasun praktiko sortu zituela ikusita. , urtarrilaren 8ko 2007/23 Dekretua argitaratu zen, langile ez sanitarioek kanpoko desfibriladore automatikoak erabiltzeari buruzkoa.

Horren ostean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 123ko 12/2006/EE Zuzentaraua barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa, Zerbitzuen Zuzentaraua izenez ezagunagoa dena, beharrezkotzat jotzen diren xedapen orokor batzuk ezarri ziren. zerbitzu-hornitzaileak ezartzeko askatasuna eta zerbitzuen zirkulazio askea gauzatzea erraztea, horien kalitate-maila handia mantenduz.

Aipatutako Zuzentarauaren transposizioa estatu mailan, batez ere, azaroaren 17ko 2009/23 Legeak, zerbitzu-jardueretan sarbide librea eta haiek gauzatzeari buruzkoa, eta abenduaren 25ko 2009/22 Legeak, hainbat Lege aldatzen dituena, hainbat lege aldatzen dituen aurrekoa, esparru eta sektore ezberdinetan maila erregulatzaileko estatuko arauak onartuz jarraituz.

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, abenduaren 337ko 2010/14 Dekretua argitaratzen da, zeinak osasun arloko hainbat Dekretu aldatzen dituen Zerbitzuen Zuzentaraua transposiziorako araudira egokitzeko.

Egindako azterketen ondorioz eta Estatuak otsailaren 109eko 2010/5 Errege Dekretua ere aurreikusi zuela osasun arloko omnibus izaera duen Dekretu hau proposatzen da, zeinaren edukiak beste batzuk aldatzea suposatzen duen errepikatutako ikuspegitik. zerbitzu-jardueretara sartzeko eta haiek egikaritzeko oztopoak edo oztopoak kentzea.

Antzeko hainbat kasu eragiten dira, zeinetan prestakuntza-planak eta programak prestatzearekin eta ematearekin lotutako hainbat zerbitzu-jarduerari eragiten dioten murrizketak ezabatuko diren, zeinen aldez aurretiko eta baldintzapeko gainbegiratzea jarduera jakin batzuetarako segurtasun handiagoa bermatzeko logikari erantzuten baitzuen bere etorkizuneko garapenean. Osasun publikoa babestearen ikuspegitik, jarduera horietan guztietan parte hartzen duena, eta horietako bat kanpoko desfibriladore automatikoen erabilera ez-profesionala da.

Alde batetik, desfibriladoreen erabilerari buruzko lehen araudia onartu zenetik esperientzia metatua dago. Bestalde, ebidentzia zientifikoak eskuragarri daude zentzu honetan.

Azkenik, bat-bateko heriotzaren arazoaren inguruko gizarte-kontzientzia handia –Eusko Legebiltzarreko talde politiko ezberdinen segidan legez kanpoko proposamenek agerian uzten dutena– eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak sustatzeko eta sustatzeko duen interesa. osasun arlotik kanpo desfibriladoreen erabilera erraztu -herritarren elkartasunari esker biziraupen-itxaropenak hobetzeko aukera nabaria izanik-, Euskal Autonomia Erkidegoan desfibriladoreen erabilera arautzen duen arau berri bat onartzea aholkatzen dute. kanpoko desfibriladore automatikoak eta erdiautomatikoak eta haien erabilgarritasunaren betebeharra jendearen konkurrentzia handia dagoen eta bihotz-geldialdi bat gertatzeko probabilitate handiagoa dagoen toki jakin batzuetan.

Horren indarrez, Osasun sailburuaren proposamenez, dagozkion izapideak egin ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren arabera, eta Gobernu Kontseiluak 27eko urtarrilaren 2015an egindako bilkuran deliberatu eta onartu ondoren,

DUT

 

Artículo 1

end

 

1.– Dekretu honen xedea da, osasun-ingurunetik kanpo, osasun-lanbidetik kanpoko langileek erabil ditzaketen gailuen instalazioa eta erabilera arautzea, bihotz geldialdia jasaten duten pertsonen biziraupen-itxaropenak hobetzea ahalbidetzen dutenak. , zure berehalako arretaren bidez.

2.– Aipatutako helburua betetzeko, arau honek kanpo-desfibriladore automatiko eta erdi-automatikoak (AED) derrigorrezko instalatzea ezartzen du erabilera publikoko zenbait espaziotan, osasun arlotik kanpo.

 

Artículo 2

definizioak

 

Dekretu honen ondorioetarako, hauxe da:

 • a) Kanpoko desfibriladore automatikoa, AED: bihotz-erritmoa aztertzeko, desfibrilazioa behar duten arritmia hilgarriak identifikatzea eta, pertsona baten esku-hartzearekin, deskarga elektrikoa administratzeko xedea duen gailu medikoa, segurtasun-maila handiko bihotz-erritmo bideragarria berreskuratzeko. Definizio honek kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak deitutakoak ere barne hartzen ditu.
 • b) Merkataritza-establezimendu handia, banakakoa edo kolektiboa: 700 metro koadrotik gorako azalera eraikia duen edozein merkataritza-establezimendu. Merkataritza-establezimendu kolektiboa: loturiko eraikin batean edo batzuetan kokatutako merkataritza-establezimenduen multzoa, non merkataritza-jarduerak egiten diren.
 • c) Establezimendu publikoa: ikuskizunak eskaintzen diren edo aisialdi-jarduerak egiten diren publikoaren eskura dagoen edozein eraikin, lokal, itxitura edo instalazio.
 • d) Hezkuntza-zentroa: unibertsitateaz kanpoko eta unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzak ematen diren hezkuntza-zentroa, izaera publiko edo pribatukoa.
 • e) Edukiera: dagokion udal-agintaritzak emandako edo onartutako udal lizentzian edo dokumentu baliokidean establezimendu bakoitzerako emandako edo deklaratutako gehieneko okupazioa.
 • f) Eguneroko batez besteko sarrera: espazio edo toki jakin batera egunero joaten den batez besteko kopurua, espazio zehatz horretan dagoen urteko jende-ekarpen osoa urte horretan espazio zehatz hori publikoaren eskura egon den egun kopuruarekin zatituz lortutakoa. .
 • g) Esku-hartzea: osasun-arlotik kanpo AED bat erabiltzen duen pertsona.

 

Artículo 3

DEA izateko beharrezkoak diren espazioak

 

Espazio edo leku hauen arduradun fisiko edo juridikoek DEA bat jarduteko baldintza egokietan eta berehala erabiltzeko prest egongo dira:

 

 • a) Merkataritza-establezimendu handiak, indibidualak eta kolektiboak.
 • b) Garraio-instalazio hauek: aireportuak eta merkataritza-portuak. Autobus edo tren geltokiak 50.000 biztanletik gorako herrietan, eta metro, tren edo autobus geltokiak egunero 2.000 pertsona edo gehiagoko batez besteko sarrera duten geltokiak.
 • c) Establezimendu publikoak, instalazioak, ikuskizunak eta jolas-jarduerak, 700 pertsona baino gehiagoko ahalmena duten gaitasunekin.
 • d) 2.000 pertsona baino gehiagoko edukiera duten hezkuntza zentroak.

 

Artículo 4

AEDren Baldintza Teknikoak

 

1.– Aurreko artikuluak adierazitako lekuetan instalatu behar diren AEDek, gailu medikoak arautzen dituen urriaren 1591ko 2009/16 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko dute, hauek betetzen direla bermatzen duen CE marka izango dute. aplikatzen zaizkien ezinbesteko betekizunak, eta haien mantentzea eta kontserbazioa uneoro bermatu beharko dira erabilera baldintzetan, enpresa fabrikatzailearen jarraibideen arabera.

2.– AED bat instalatzen den lekuek leku ikusgai eta egoki bat izango dute instalatzeko, eta bere kokapena argi eta soil markatu beharko da Biziberritzeko Nazioarteko Koordinazio Batzordeak (ILCOR) gomendatutako seinaleztapen unibertsala erabiliz, dagokion etiketa argi eta garbi erakutsiz. Larrialdietarako 112-Sos Deiak telefono zenbakira, bere logotipo ofizialaren arabera. Kokapen hori behar bezala identifikatu beharko da tokiko planoetan edo mapa informatiboetan, halakorik balego. DEAren ondoan, erabiltzeko argibideak agertuko dira, euskaraz eta gaztelaniaz idatzi behar direnak.

 

Artículo 5

AED Instalazioen Komunikazioa

 

1.– AED bat instalatzeko beharrezkoak diren espazioen titularrak diren pertsonal ez-sanitarioek erabiltzeko, bai eta instalazio hori derrigorrezkoa ez den baina borondatez egin nahi duten espazioen jabe direnek, eskumena duen sailari jakinarazi beharko diote. aldez aurretik.osasunari dagokionez, instalatuko den tokia eta ezaugarri teknikoak adieraziz. Komunikazioa Dekretu honen I. eranskinean jasotako eredua erabiliz egin beharko da.

2.– Instalatutako AED erretiratzea ere osasun-sail eskudunari jakinarazi beharko zaio, Dekretu honen II. eranskinean jasotako eredua erabiliz.

3.– DEA bat instalatuta dagoen espazioen jabe diren pertsona fisiko edo juridikoak arduratuko dira haren kontserbazioa eta mantentze-lanak bermatzeaz, enpresa fabrikatzailearen jarraibideen arabera.

 

Artículo 6

AEDen erabilera

 

1.– AED duen jarduketa bakoitzari berehala edo berehala deitu beharko zaio larrialdietarako 112-Sos Deiak telefonora, biziraupen-kate osoa premiaz aktibatzeko.

2.– AED erabili ondoren, ekipamenduak berak emandako dokumentazio-erregistroa Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Larrialdi Zerbitzura bidali beharko da, gehienez 72 orduko epean, erabili duen pertsonak behar duen txostenarekin batera. eranskinean jasotako ereduaren araberako zirriborroa.

3.– AEDak langile ez-sanitarioak erabili ahal izango ditu, kontuan izanda haien erabilera bihotz-biriken suspertzearen oinarrizko eskeman jasota dagoela Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Larrialdi zerbitzuen laguntzarekin, eta horiekin harremanetan jarriko dira hasieran. emanaldiak.

 

Artículo 7

AED erregistroa

 

Osasun gaietan eskumena duen departamentuari AEDen Erregistro bat ezarriko zaio. Erregistro hori Plangintzaren arloan eskumena duen Osasun Saileko Osasun Sailak kudeatuko du eta Osakidetzako Larrialdi Zerbitzuarekin-Euskal Osasun Zerbitzuarekin lotuta mantenduko da.

 

Artículo 8

Osasun arlotik kanpo AEDak ezartzearen sustapena

 

Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-administrazioek, beren eskumenen esparruan, AEDak osasun-eremutik kanpo jartzea eta erabiltzea sustatu eta gomendatuko dute, horretara derrigortuta egon ez arren, beren toki eta espazioetan. egokitzat jo daiteke instalazioa. Era berean, prestakuntza sustatuko da oinarrizko bizi euskarria eta AED kudeaketako edukiekin.

 

Artículo 9

Koordinazioa eta ikuskapena

 

Osasun arloko eskumena duen saileko plangintza eta kudeaketa sanitarioaren arloan eskumena duen sailak Dekretu honetan aurreikusitako neurriak aplikatzeko beharrezko koordinazio eta ikuskapen ekintzak egingo ditu.

 

Artículo 10

delitu

 

1.– Dekretu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzea arau-hauste administratibotzat joko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Araubideari buruzko 8/1997 Legean eta apirilaren 35eko 14/1986 Lege Orokorraren 25. artikuluan xedatutakoaren arabera. Osasuna, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen zehapen-ahalmenaren 2/1998 Legearen arabera izapidetutako prozedura egokia eman ondoren, dagozkion administrazio-zehapenak ezartzea eragingo du.

2.– Arau-hauste sanitario arintzat joko da, desfibriladorea jartzeko espazio egoki eta behar bezala identifikaturik ez izatea, 4.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, sortutako aldaketa edo arrisku sanitarioak garrantzi txikia duenean. .

3.– Osasun arau-hauste larritzat hartuko dira:

 • a) Desfibriladorea jartzeko espazio egoki eta behar bezala identifikaturik ez izatea, 4.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, horrek pertsonen osasunerako kalte larriak dakarrenean.
 • b) Gailu medikoak arautzen dituen urriaren 1591ko 2009/16 Errege Dekretuan aurreikusitako desfibriladoreen instalazio-baldintzak ez betetzea, 4.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.
 • c) Desfibriladore bat instalatu edo kentzeaz eskumena duen osasun-sailari ez jakinaraztea, edo 5. artikuluan xedatutakoaren arabera behar den informazioa eman gabe egitea, dekretu honetan ezarritakoaren arabera instalatzea nahitaezkoa denean.
 • d) Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Larrialdi Zerbitzuari osasun-eremutik kanpo desfibriladorearen erabilera ez jakinaraztea, 72 artikuluan ezarritakoaren arabera, ezarritako epean 6.2 orduko epean.
 • e) Desfibriladoreen erabilera-baldintzetan mantentzea eta kontserbazioa ez bermatzea, 3. eta 4.1 artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.
 • f) 2. atalean aurreikusitako bi arau-hauste arinak hiru hilabeteko epean egitea.

 

4.- Arau-hauste oso larriak dira:

 • a) Dekretu honetan ezarritako betebeharrak kontzienteki eta nahita ez betetzea pertsonei kalte larria eragiten dienean.
 • b) Ikuskapen-jardueran informazioa emateari edo lankidetzari uko egitea erabat.
 • c) 3. atalean aurreikusitako bi arau-hauste larri bost urteko epean egitea.

 

Artículo 11

zigorrak

 

1.– Arau-hausteak, Osasun Orokorreko apirilaren 36eko 1/2 Legearen 14. artikuluko 1986. eta 25. ataletan eta osasunari buruzko ekainaren 37ko 8/1997 Legearen 26. artikuluan aurreikusitako isunekin eta gainerako neurriekin zigortuko dira. Euskal Herriko araudia.

2.– Isunak ezartzeko organo eskudunak izango dira, horien zenbatekoaren arabera, Euskadiko osasun kudeaketaren ekainaren 39ko 8/1997 Legearen 26. artikulua ezartzen dutenak.

 

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

Bide telematikoen bidez izapidetzea

 

Osasun Sailak, 12 hilabetetik gorako epean, egokiak diren neurriak hartuko ditu, osasun-eremutik kanpo desfibriladore bat jartzearen komunikazioa, hura kentzea, bai eta erabileraren komunikazioa ere egin ahal izateko. bitarteko telematikoak, terminoetan, tratamendu elektronikoari buruzko indarreko araudian aurreikusitako betekizun eta bermeekin.

 

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Erregistroaren eraginkortasuna eta fitxategia sortzea

 

Kanpoko Desfibriladore Automatizatuen Euskal Erregistroa eraginkortasunez ezartzeak dagokion datu pertsonalen fitxategia sortzea ekarriko du, eta osasun-sail eskudunaren arduradunaren aginduz egingo da, 20.1 eta 2. artikuluan xedatutakoaren arabera. Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 15ko 1999/13 Lege Organikoarena.

 

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Udalak eta Foru Aldundiak

 

Udalek eta foru-aldundiek beren titulartasun edo kudeaketako establezimendu eta instalazioetan dekretu honen aplikazio-eremua osatu eta zabaldu ahal izango dute, dituzten eskumenen arabera, bai Tokiko Osasun Planekin, bai beste bide batzuekin.

 

XEDAPEN IRAGANKORRA

Espazioen egokitasuna

 

1.– Espazioek, DEA izatera behartuta, Dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute, indarrean jartzen denetik hamabi hilabeteko epean.

2.– Aurreko idatz-zatian aurreikusitako epean, dagoeneko DEA instalatuta duten espazioek dekretu honetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

 

Indargabetuta geratzen dira urtarrilaren 8ko 2007/23 Dekretua, pertsonal ez-sanitarioak kanpoko desfibriladore automatikoak erabiltzeari buruzkoa eta gai honetan dekretu honen aurka dagoen beste edozein xedapen.

 

LEHENENGO AZKEN XEDAPENA

Garapena eta exekuzioa

 

Osasun arloan eskumena duen saileko titularrari baimena ematen zaio Dekretu hau garatu eta betearazteko eta, bereziki, haren Eranskinen edukia aldatzeko eta berau osatzen duten planak garatzeko.

 

AZKEN XEDAPEN BIGARREN

Indarrean sartzea

 

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

 

Gasteizen emana, 27eko urtarrilaren 2015an.

 

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

 

Osasun kontseilaria,

JON DARPON SIERRA.

 

Deskargatu hemen Euskadiko DEA DESA desfibriladoreei buruzko araudia

 

Desfibriladoreen instalatzaileak eta bihotzeko erreskate puntuak gara

 

Neosalus Euskadik AED desfibriladoreen instalazioak egiten ditugu, ekipoen mantentze eta prestakuntza BLSn eta desfibriladorearen erabilera egiten dugu, kanpoko desfibriladore erdiautomatikoen araudia betetzeko, kardioprotekzio zerbitzu integralak Euskadin. Jar zaitez gurekin harremanetan Euskadin behar duzun AED ekipoen instalazio, mantentze edo konponketa egiteko, Euskadin kardiobabestutako espazioak ziurtatzen ditugun instalazioetan.