Andaluziako desfibriladoreei buruzko araudia

Andaluziako Juntaren 22/2012 Dekretua Kardiobabesari buruzkoa

Andaluziako DEA desfibriladoreen dekretua

Desfibriladoreen araudia Andaluzian

 

22 / 2012 dekretua, otsailaren 14aren bidez, kanpoko desfibriladore automatikoen erabilera arautzen du eremu sanitarioaren kanpo, eta erregistroa sortzen da.

Konstituzioak, bere 43. artikuluan, osasuna babesteko eskubidea aitortzen du eta botere publikoei dagokiela osasun publikoa antolatzea eta babestea, prebentzio neurrien eta beharrezko prestazio eta zerbitzuen bidez.

Andaluziako Autonomia Estatutuak bere 55.2 artikuluan ezartzen du Andaluziako Autonomia Erkidegoak eskumen partekatua duela barne osasun arloko gaietan eta, bereziki eta 61. artikuluak esleitzen dion eskumen esklusiboaren kaltetan gabe, kudeaketa, plangintza, zehaztapen, arauketa. eta osasun publikoko, osasun soziosanitarioko eta osasun mentaleko zerbitzu eta prestazioen exekuzioa maila guztietan eta biztanleria osoarentzako eta maila guztietan osasun publikoa zaindu, babestu eta sustatzera bideratutako neurriak ordenatu eta betearaztea.

Apirilaren 14eko 1986/25 Legeak, Osasun Orokorrak, osasuna babesteko eskubidea eraginkorra egitea ahalbidetzen duten ekintza guztien arauketa orokorra du helburu, bere 1.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta bere 6.4 artikuluan ezartzen du Osasun Publikoko Administrazioen ekintzak, besteak beste, osasun-laguntza bermatzera zuzenduko dira osasuna galtzeko kasu guztietan. Era berean, aipatutako apirilaren 14eko 1986/25 Legeak bere 24. artikuluan xedatzen du osasunean zuzenean edo zeharka ondorio negatiboak izan ditzaketen jarduera publiko eta pribatuek, organo eskudunek administrazio-izaerako prebentzio-mugak ezarriko dituztela, betiere. Estatuko oinarrizko araudiari.

Antzeko zentzuan, Andaluziako Osasunari buruzko ekainaren 2eko 1998/15 Legeak bere 21.1 artikuluan xedatzen du Andaluziako Administrazio Publikoek, dagozkien eskumenen esparruan, administrazio izaerako mugak ezarri eta adostuko dituztela errespetuz. Zuzenean edo zeharka osasunean ondorio negatiboak izan ditzaketen jarduera publiko eta pribatuei. Bestalde, bere 6.1.a) artikuluan xedatzen du herritarrak, aipatutako Legearen arabera, titularrak direla eta Andaluziako osasun-zerbitzu publikoei dagokienez, osasun-prestazio eta zerbitzu indibidual eta kolektiboak izateko eskubidea, betiere indarrean dagoen araudian xedatutakoarekin. Era berean, Autonomia Erkidegoko Osasun Publikoko Administrazioari, bere 18.1 artikuluan, osasun-arreta integrala garatzea eskatzen dio, asistentziaren jarraipena bermatuz, behar adina osasun-ekintza barne.

Andaluziako Larrialdien Kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 2002/11 Legeak, bere 1.1 artikuluan, larrialdien kudeaketatzat hartzen du pertsona fisiko edo juridikoek, publiko zein pribatuek, pertsonen eta ondasunen bizitza eta osotasuna babestea helburu duten ekintzen multzoa. besteak beste, sektore anitzeko ekintzak eta zerbitzu operatiboetarako koordinazio-neurri bereziak hartzea eskatzen duten hondamendiak ez diren egoerak kontuan hartuz, eta 1.2 artikuluan xedatzen du ekintza horiek burutzeko, Administrazio Publikoek sistema integratu bat ezarriko dutela. beharrezko ekintzen koordinazio, zuzendaritza eta kontrol eraginkor bati erantzuten diona, haien arteko lankidetzan oinarrituta, eta, hala badagokio, entitate pribatuekin eta publiko orokorrarekin. Gaixotasun kardiobaskularrak dira Mendebaldeko munduan heriotzaren lehen kausa eta, horien artean, bat-bateko heriotzak leku nabarmena hartzen du, batez ere fibrilazio bentrikularraren bigarren mailako bihotz geldialdiaren ondorioz. Bat-bateko bihotz-heriotza gehienak ospitaletik kanpo gertatzen dira.

Bihotz-arnas-geldialdiaren arreta zuzena biziraupen-katea izenez ezagutzen den ekintza sorta goiztiarra aplikatzean datza, ordena horretan barne hartzen dituena, egoeraren aitorpena eta osasun-larrialdi-sistemaren aktibazioa, laguntza maniobrak berehala abiaraztea oinarrizko bizi-euskarria. desfibrilazio elektriko goiztiarra eta bizi-euskarri teknika aurreratuak azkar ezartzea.

Desfibrilazio bentrikularraren aurkako tratamendu eraginkor bakarra desfibrilazio elektriko goiztiarra da, beraz, lehen erantzuna duenaren parte hartzea ezinbestekoa da.

Aurrerapen teknologikoei esker, desfibriladore sorta bat agertzea ahalbidetu dute, beren ezaugarriengatik eta funtzionamenduagatik, eta eskuragarri dauden ebidentzia zientifikoen arabera, osasun-lanbidetik kanpoko langileek osasun-ingurunetik kanpo erabiltzeko egokiak bihurtzen dituztenak. Kanpoko desfibriladore automatizatu deitzen zaie.

Andaluziako Larrialdi eta Larrialdi Planaren funtsezko helburu bat abian jarri zenetik larrialdietako osasun-laguntza da ahalik eta epe laburrenean eta kalitate- eta eraginkortasun-maila handiarekin, non gakoa arretaren jarraipena eta inplikatutako pertsona guztien ekintzen integrazioa den. .

Martxoaren 365ko 2009/20 Errege Dekretuak, Estatuko oinarrizko arauak, osasun arlotik kanpo kanpoko desfibriladore automatiko eta erdiautomatikoak erabiltzeko segurtasun eta kalitaterako gutxieneko baldintzak eta baldintzak ezartzen ditu.

Andaluzian, medikuak ez diren langileek kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak erabiltzea irailaren 200ko 2001/11 Dekretuak arautzen du, zeinak Andaluziako Foru Komunitatean kanpoko desfibriladore erdiautomatikoen erabilera arautzen duen.

Irailaren 200ko 2001/11 Dekretua onartu zenetik pilatutako esperientzia, Estatuko oinarrizko araudian sartutako berrikuntzak, gaur egungo ebidentzia zientifikoak horri buruz, gizarteak bat-bateko heriotza kardiakoaren arazoari buruz duen kontzientzia maila altua, eta Andaluziako Juntako Osasun Administrazioak osasun arlotik kanpo desfibriladoreen erabilera sustatzeko eta errazteko duen interesak, herritarren elkartasunari esker biziraupen-itxaropenak hobetzeko aukera nabaria ikusita, aholkatzen du arau berri bat onartzea. Andaluziako Autonomia Erkidegoak kanpoko desfibriladore automatizatuen erabilera, jendearen konkurrentzia handia dagoen eta bihotz-geldialdi bat izateko probabilitatea dagoen leku jakin batzuetan erabilgarritasuna derrigorrezkoa izatea eta Kanpoko Desfibriladore Automatizatuen Andaluziako Erregistroa sortzea. Horren arabera, Osasun sailburuak proposatuta, 21.3, 27.9 eta XNUMX, XNUMX eta artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Andaluziako Foru Komunitateko Gobernuaren urriaren 44ko 6/2006 Legearen 24, Andaluziako Kontsulta Kontseiluaren arabera eta Gobernu Kontseiluak deliberatu ondoren, 2012ko otsailean egindako bileran,

 

DUT

 

Artículo 1

Objektu

 

Dekretu honen xedea da kanpo-desfibriladore automatizatuen erabilera arautzea, aurrerantzean desfibriladoreak, osasun-arlotik kanpo, haien erabilgarritasun-betebeharra ezartzeko espazio jakin batzuetan, publiko zein pribatuetan, eta Kanpo-Desfibriladore Automatizatuen Andaluziako Erregistroa sortzea.

 

Artículo 2

definizioak

 

Dekretu honen ondorioetarako, hauxe da:

 • a) Kanpoko desfibriladore automatizatua edo AED: bihotz-erritmoa aztertzeko, desfibrilazioa behar duten arritmia hilgarriak identifikatzea eta, pertsona baten esku-hartzearekin, deskarga elektrikoa administratzeko xedea duen gailu medikoa, segurtasun-maila handiz bihotz-erritmo bideragarria berreskuratzeko. Definizio honek kanpoko desfibriladore automatizatuak deitutakoak ere barne hartzen ditu.
 • b) Txikizkako azalera handia: txikizkako merkataritza-jarduera egiten den eta bi mila bostehun metro koadrotik gorako erakusketa eta jendaurrean saltzeko eremu erabilgarria duen edozein establezimendu indibidual edo kolektiboa.
 • c) Establezimendu publikoak: Otsailaren 78ko 2002/26 Dekretuaren bidez onartutako Andaluziako Foru Komunitateko Ikuskizun Publikoen, Jolas Jardueren eta Establezimendu Publikoen Zerrenda eta Katalogoan jasotako lokal, lokal edo ekipamendu publikoak ikuskizun publikoak edo jolas jarduerak praktikatzea.
 • d) Kirol-eremua: Kirol-jarduera egiten den eremu fisikoa.
 • e) Kirol-instalazioak: Kirol-espazio batek edo gehiagok eta bere funtzionamendurako ezinbestekoak diren zerbitzu osagarriek osatzen duten multzoa.
 • f) Kiroldegia: Kudeaketa-unitate beraren pean kirol-espazio multzo bat duen kirol-instalazio hori, bere kokaleku bateratuan.
 • g) Kiroldegia: kirol-instalazioen multzoa, elkarren artean hurbil eta erlazionatuta, kirol-espazio ezberdinetarako sarbide ezberdinekin.
 • h) Irisgarritasun mugatua duten kirol-instalazioak: kirol-instalazioak lehentasunezko kirol-erabilerarik gabeko zentroei atxikita daudenak eta biztanleria orokorrarentzat eskuragarri ez direnak, baina zerbitzu esklusiboa ematen dieten militar, polizia eta segurtasun indarren zentro, seminario eta espetxeei.
 • i) Edukiera: Jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak ospatzera edo praktikatzera zuzendutako establezimenduetan indarrean dagoen araudiak onartzen duen gehieneko okupazio publikoa.
 • j) Eguneroko batez besteko sarrera: Espazio edo toki jakin batera egunero joaten den batez besteko kopurua, espazio zehatz horretan dagoen urteko jende-ekarpen osoa urte horretan espazio zehatz hori publikoarentzat eskuragarri egon den egun kopuruarekin zatituz lortutakoa. .
 • k) Esku-hartzea: osasun-esparrutik kanpo kanpoko desfibriladore automatizatu bat erabiltzen duen pertsona.

 

Artículo 3

Desfibriladore bat edukitzeko behar diren espazioak

 

Honako espazio edo leku hauen kudeaketaz edo ustiapenez arduratzen diren pertsona fisiko edo juridikoak behartuta egongo dira desfibriladore bat funtzionamendu-baldintza egokietan eta berehala erabiltzeko prest izatera:

 • a) Txikizkako denda handiak.
 • b) Garraio-instalazio hauek: Aireportuak eta merkataritza-portuak, autobus- edo tren-geltokiak edo 50.000 biztanletik gorako herrietako geralekuak, eta 5.000 pertsona edo gehiagoko eguneko batez besteko sarrera duten metro-geltokiak.
 • c) Kirol-instalazioak, zentroak edo konplexuak, zeinetan eguneroko erabiltzaile-kopurua, erabilgarri dauden kirol-espazio guztiak kontuan hartuta, 500ekoa edo handiagoa den. Irisgarritasun mugatua duten kirol-instalazioak kanpoan geratzen dira.
 • d) 5.000 pertsona baino gehiagoko edukiera duten establezimendu publikoak.

 

Artículo 4

Desfibriladorea instalatzeko baldintzak

 

 1. Instalatzen diren desfibriladoreek, martxoaren 365ko 2009/20 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera, gailu medikoak arautzen dituen urriaren 1591ko 2009/16 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko dute, eta CE marka dutela. aplikatzen zaizkien funtsezko baldintzak.
 2. Osasun arlotik kanpo erabiltzeko desfibriladorea instalatzen den espazio edo leku horien kudeaketa edo ustiapenaz arduratzen diren pertsona fisiko edo juridikoak arduratuko dira haren mantentze eta kontserbazioa bermatzeaz, fabrikatzailearen jarraibideei jarraikiz.
 3. Desfibriladore bat eskuragarri dagoen lekuek leku ikusgai eta egokia izango dute instalatzeko, eta haren kokapena argi eta soil markatu beharko da Biziberritzeko Nazioarteko Koordinazio Batzordeak (ILCOR) gomendatutako seinaleztapen unibertsala erabiliz, III. eranskinean agertzen den ereduaren arabera. . Kokapen hori behar bezala identifikatu beharko da tokiko planoetan edo mapa informatiboetan, halakorik balego. Desfibriladorearen ondoan, erabiltzeko argibideak ikusgai egongo dira.

 

Artículo 5

Desfibriladoreen instalazioaren komunikazioa

 1. Dekretu honek desfibriladore bat edukitzea eskatzen duen edo ez duten espazio edo leku horien kudeaketa edo ustiapenaz arduratzen diren pertsona fisiko edo juridikoak, eta bere borondatez osasun-ingurunetik kanpo erabiltzeko, Errege Dekretuaren arabera. 365/2009, martxoaren 20koa, osasun-arlotik kanpo kanpoko desfibriladore automatiko eta erdiautomatikoak erabiltzeko segurtasun eta kalitaterako gutxieneko baldintzak eta baldintzak ezartzen dituenak, instalazio hori osasun arloan eskumena duen Ministerioari jakinarazi beharko diote.
 2. Komunikazio horretan desfibriladorea non instalatuko den tokia eta bere ezaugarri teknikoak zehaztu beharko dira. Era berean, pertsona horren ardurapeko aitorpen bat eduki beharko du, zeinaren bidez Dekretu honetan jasotako desfibriladoreen instalazio eta erabilera-baldintzak betetzeko konpromisoa hartuko du eta bihotz-biriken arloan oinarrizko eta gutxieneko ezagutzak dituzten langileen eskuragarritasuna bermatuko du. suspertzea, oinarrizko bizi-euskarria eta desfibriladorearen erabilera desfibriladorea instalatuta dagoen ingurunean jendaurrean irekitako ordu guztietan.
 3. Desfibriladorearen instalazioaren komunikazioa I. eranskin gisa agertzen den ereduaren arabera egingo da.

 

Artículo 6

Osasun arlotik kanpo desfibriladoreen instalazioa sustatzea

 

Andaluziako Foru Komunitateko osasun-administrazioek, beren eskumenen esparruan, desfibriladoreak instalatzea eta erabiltzea sustatu eta gomendatuko dute osasun-arlotik kanpo, horretara behartuta egon ez arren, horiek instalatu ahal izango diren leku eta espazioetan. egokitzat jotzea. Era berean, prestakuntza sustatuko da oinarrizko bizi euskarriaren eta desfibriladoreen kudeaketaren edukiekin.

 

Artículo 7

Desfibriladorea erabiltzeko baimendutako pertsonak

 

 1. Edozein pertsonak erabil dezake desfibriladorea, baldin eta bihotz-biriken suspertzeari, oinarrizko bizi-euskarriari eta desfibriladorearen erabilerari dagokionez egiazta daitezkeen oinarrizko eta gutxieneko ezagutzak baditu, edo Medikuntza eta Kirurgiako Lizentziatura edo Medikuntzako Lizentziatura badauka. , edo Erizaintzako Unibertsitate Diplomatua edo Erizaintzako Gradua, edo Osasun Larrialdietako Teknikarientzako Lanbide Prestakuntza.
 2. Osasun Ministerioko arduradunaren Aginduz, desfibriladorea erabiltzeko beharrezko prestakuntza zehaztuko da.

 

Artículo 8

Desfibriladorearen erabilera eta laguntza koordinatua

 

 1. Desfibriladorea osasun-eremutik kanpo erabiltzearen aurretik, Andaluziako Larrialdi Sanitarioko Zerbitzuaren jakinarazpena eta aktibazioa egingo da, eta, hala badagokio, kasuan kasuko leku edo espazioko larrialdietarako edo autobabeserako barne-plana berehala aktibatu beharko da. edo horretarako ezarritako larrialdi-zenbakietara telefonoz deituz, edo desfibriladoreek instalatu ditzaketen berehalako konexio- eta aktibazio-gailuen bidez ere, biziraupen-kate osoa premiaz aktibatzeko.
 2. Desfibriladore bat osasun eremutik kanpo erabiltzen den gorabehera bakoitzaren ondoren, eta gehienez 72 orduko epean, erabilitako desfibriladorea instalatuta dagoen erakundearen jabeak edo legezko ordezkariak jakinarazi beharko du, honela agertzen den komunikazio eredura egokituz. eranskina II. Komunikazio hori desfibriladoreak berak erabili ondoren ematen duen paperean inprimatutako erregistroarekin batera bidaliko da, osasun arloko eskumena duen Ministerioko Osasun Berrikuntzaren arloan eskumena duen Zuzendaritza Nagusira.

 

Artículo 9

Kanpoko Desfibriladore Automatizatuen Andaluziako Erregistroa

 

 1. Kanpoko Desfibriladore Automatizatuen Andaluziako Erregistroa sortzen da, erregistro zentralizatua izango dena, osasun arloko eskumena duen Ministerioaren Berrikuntza Sanitarioaren arloan eskumena duen Zuzendaritza Nagusiari atxikia.
 2. Erregistroaren xedea izango da Andaluziako Osasun Larrialdi Zerbitzuari osasun-arlotik kanpo instalatzen diren desfibriladoreak Andaluzian zabaltzearen mapa osoa ematea, bihotz-geldialdiaren aurrean arreta-erantzunaren eraginkortasuna eta eraginkortasuna hobetzeko, eta ezagutzea. erabilerarekin lotutako datuak.
 3. 5. artikuluan aipatzen diren desfibriladorearen instalazio-komunikazioetan jasotako datu guztiak eta I. eranskinean agertzen den eredua, bai eta desfibriladorearen erabilera-komunikazioetan jasotako datu guztiak ere, Erregistroan inskribatuko dira.8.2 artikuluan aipatutakoak eta II. eranskinean agertzen den eredua.

 

Artículo 10

Desfibriladoreen Erabilera Kontrolatzeko Batzordea

 

 1. Desfibriladorearen erabileraren Jarraipen Batzordea, osasun arloan eskumena duen Ministerioaren berrikuntza sanitarioaren arloan eskumena duen Zuzendaritza Nagusiari atxikitako aholkularitza eta kontsulta izaerako organo kolegiatu gisa sortzen da.
 2. Lehendakaritza duen pertsonak, Idazkaritzak eta gehienez hamar kidek osatuko dute, denak mundu zientifikoko ordezkariak eta adituak, bihotz-biriken bizkortze-lanetan aitortutako prestigioagatik eta gaitasunagatik aukeratuak eta pertsonak izendatuak. eskumena duen Zuzendaritza Nagusiaren eskumena.. osasun arloko eskumena duen Sailaren berrikuntza sanitarioaren gaietan, lau urteko epean, emakumeen eta gizonen arteko osaera orekatuaren printzipioa bermatuz.
 3. Haren funtzionamendu-erregimena osasun-gaietan eskumena duen Ministerioaren eskumena duenaren Aginduz zehaztuko da.
 4. Batzordearen eginkizunak hauek izango dira:
  a) Desfibriladoreen erabilera baloratu du osasun-esparrutik kanpo.
  b) Osasun arloan eskumena duen Ministerioaren berrikuntza sanitarioko gaietan eskumena duen Zuzendaritza Nagusiari aholkua ematea, egokitzat jotzen dituen gaietan, desfibriladoreen erabilerari dagokionez.
  c) Osasun arloan eskumena duen Ministerioaren berrikuntza sanitarioaren arloan eskumena duen Zuzendaritza Nagusiari desfibriladoreen instalazioa eta erabilera sustatzeko proposamenak egitea.
  d) Oinarrizko bizi-euskarri eta desfibriladoreen erabilerari buruzko prestakuntza eta ikerketa sustatzeko egokitzat jotzen diren jarduerak sustatzea.
  e) Desfibriladoreak behar bezala erabiltzeko prozedurak eguneratu eta hedatu ditu.
  f) Dekretu honek arautzen dituen gaiei dagokienez, osasun-gaietan eskumena duen Ministerioak ematen dizkion gainerako eginkizunak.

 

Artículo 11

delitu

 

 1. Dekretu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzea arau-hauste administratibotzat joko da, Osasun Orokorreko apirilaren 14eko 1986/25 Legearen hogeita hamabost artikuluan ekainaren 25/2 Legearen 1998. artikuluan xedatutakoaren arabera. 15, Salud de Andalucía, eta, aldez aurretik dagokion prozeduraren instrukzioa, dagozkion administrazio-zehapenak ezartzea eragingo du.
 2. Arau-hauste sanitario arinak hartuko dira kontuan, apirilaren 1eko 2/14 Legearen hogeita hamabost A) 1986.a eta 25.a.a) artikuluan xedatutakoaren arabera:
  a) Desfibriladorea erabiltzea bere erabilerarako gutxieneko ezagutzarik izan gabe, artikuluan ezarritakoaren arabera.
  b) Desfibriladorea jartzeko espazio egoki eta behar bezala identifikaturik ez izatea, 4.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, sortutako aldaketa edo osasun-arriskua txikia denean.
  c) Desfibriladorea erabili baino berehala, osasun-larrialdi-zerbitzuei ez jakinaraztea, hala badagokio, kasuan kasuko tokiko larrialdietako barne-plana edo auto-babesa aktibatzearekin, biziraupen-katea aktibatzeko, 8.1. artikuluan xedatutakoaren arabera, sortutako aldaketa edo osasun-arriskua txikia denean.
 3. Osasun-hauste larritzat hartuko dira apirilaren 14eko 1986/25 Legearen hogeita hamabost B) artikuluan eta ekainaren 25.1eko 2/1998 Legearen 15.c) artikuluan xedatutakoaren arabera.
  a) Desfibriladorea jartzeko espazio egoki eta behar bezala identifikaturik ez izatea, 4.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, horrek pertsonen osasunerako kalte larriak dakarrenean.
  b) Desfibriladorea erabili baino berehala, osasun-larrialdietako zerbitzuei ez jakinaraztea, hala badagokio, kasuan kasuko larrialdietarako barne-plana edo lekuaren auto-babesa aktibatuta, biziraupen-katea aktibatzeko, 8.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, horrek pertsonen osasunerako kalte larriak dakarrenean.
  c) Urriaren 1591ko 2009/16 Errege Dekretuan aurreikusitako desfibriladoreen instalazio-baldintzak ez betetzea, 4.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.
  d) Osasun gaietan eskumena duen Ministerioari desfibriladorearen instalazioa ez jakinaraztea, edo 5. artikuluan aurreikusitakoaren arabera beharrezko informazioa eman gabe.
  e) Osasun-arloan eskumena duen Ministerioari osasun-arlotik kanpo desfibriladore bat erabiltzea ez jakinaraztea, 72 artikuluan xedatutakoaren arabera, ezarritako epean 8.2 orduko epean.
  f) Desfibriladoreak erabiltzeko baldintzetan mantentzea eta kontserbazioa ez bermatzea, 4.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
  g) Azken hiru hilabeteetan 2. atalean aurreikusitako arau-hauste arinak egitean berrerortzea.
 4. Arau-hauste oso larriak dira apirilaren 14eko 1986/25 Legearen hogeita hamabost C) artikuluan xedatutakoaren arabera:
  a) Dekretu honetan ezarritako betebeharrak kontzienteki eta nahita ez betetzea pertsonei kalte larria eragiten dienean.
 5. b) Ikuskapen-jardueran informazioa emateari edo lankidetzari uko egitea erabat.
 6. c) 3. atalean aurreikusitako arau-hauste larriak egitean azken bost urteetan berrerortzea.

 

Artículo 12

zigorrak

 

 1. Arau-hausteak apirilaren 1eko 2/14 Legearen 1986. eta 25. ataletan eta ekainaren 27eko 2/1998 Legearen 15. artikuluan aurreikusitako isunekin eta gainerako neurriekin zigortuko dira.
 2. Isunak ezartzeko organo eskudunak izango dira, horien zenbatekoaren arabera, ekainaren 27.2eko 2/1998 Legearen 15 artikuluan eta zehapen arloko eskumenen deszentralizazioari buruzko indarrean dagoen araudian ezartzen direnak. osasun arloan eskumena duen Ministerioa.

 

Lehenengo xedapen gehigarria

Bide telematikoen bidez izapidetzea

 

Osasun-gaietan eskumena duen Ministerioak neurri egokiak hartuko ditu osasun-eremutik kanpo desfibriladore baten instalazioaren komunikazioa, bai eta erabileraren komunikazioa ere, bitarteko telematikoen bidez egin ahal izateko, baldin eta betekizunekin. eta emandako bermeekin.izapidetze elektronikoari buruzko indarreko araudian.

 

Bigarren xedapen gehigarria

Erregistroaren eraginkortasuna eta fitxategia sortzea

 

Kanpoko Desfibriladore Automatizatuen Andaluziako Erregistroa eraginkortasunez ezartzeak dagokion datu pertsonalen fitxategia sortzea ekarriko du, eta osasun-gaietan eskumena duen Ministerioaren eskumena duen pertsonaren Aginduz egingo da, 20.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 15ko 1999/13 Lege Organikoarena.

 

Hirugarren xedapen gehigarria

Udalen lehiaketa.

 

Udalek, Andaluziako Toki Autonomiari buruzko ekainaren 9.13ko 5/2010 Legearen 11 artikuluak osasun publikoko gaietan esleitzen zaizkien eskumenen indarrez, beren Tokiko Osasun Planetan, kanpoko sistema automatizatua ezartzea gomendatu ahal izango dute. desfibriladoreak bere udal-eremuko zenbait gune publiko edo pribatutan.

 

Lehenengo xedapen iragankorra

Espazioen eta komunikazioaren egokitasuna

 

 1. Dekretu hau indarrean jartzen denetik hamabi hilabeteko epean desfibriladorea eduki behar duten espazioek, publiko zein pribatuek, bertan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako epean, dagoeneko desfibriladore bat instalatuta duten espazioek ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

 1. Espazio edo leku horien kudeaketa edo ustiapenaz arduratzen diren pertsona fisiko edo juridikoek, Dekretu hau indarrean sartzean dagoeneko desfibriladore bat instalatuta badute, behartuta egon ala ez, instalazio horren berri eman beharko diote Andaluziako Erregistroari. Kanpoko Desfibriladore Automatizatuen, 5. artikuluan aurreikusitako baldintzetan, Dekretu hau indarrean jartzen denetik sei hilabeteko epean.

 

Bigarren xedapen iragankorra

Jarraipen Batzordea

 

Desfibriladorearen erabileraren Jarraipenerako Batzordea eraginkortasunez eratu eta funtzionatzen hasi arte, indarrean jarraituko du Osasun Ministerioaren 7ko maiatzaren 2002ko Aginduak, Batzordearen osaera eta funtzionamendua arautzen dituenak. Medikuntzakoak ez diren langileek kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak erabiltzeari buruz.

 

Hirugarren xedapen iragankorra

prestakuntza

 

Osasun arlotik kanpo kanpoko desfibriladore automatizatuak erabiltzeko prestakuntzari buruzko araudia gauzatu arte, Aginduaren bidez.

Osasun gaietan eskumena duen Ministerioaren arduraduna, Osasun Ministerioaren 7ko maiatzaren 2002ko Agindua, zeinak zein zentro eta Erakunde koordinatuko dituen oinarrizko bihotz-biriken bizkortze eta kanpoko erdiautomatikoen erabileraren Hasierako eta Etengabeko Prestakuntza programak koordinatuko dituena. desfibriladoreak eta Ikastegiek eta Erakundeek ikastaroak emateko baimentzeko prozedura ezartzen da.

 

Xedapen gutxiesgarri bakarra

Araudia indargabetzea

 

Dekretu honetan eta, bereziki, Andaluziako Autonomia Erkidegoko langile ez-medikuek kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak erabiltzea arautzen duen irailaren 200ko 2001/11 Dekretuan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko eta apalagoko xedapen guztiak.

 

lehenengo azken xedapena

Garapena eta exekuzioa

 

Osasun sailburuari baimena ematen zaio Dekretu hau garatu eta betearazteko eta, bereziki, bere Eranskinen edukia aldatzeko.

 

Bigarren xedapen finala

Indarrean sartzea

 

Dekretu hau Andaluziako Juntako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hogei egunetara jarriko da indarrean.

 

Sevilla, 14ko otsailaren 2012a

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ

Andaluziako Juntako presidentea

 

MARIA JESUS ​​​​MONTERO CUADRADO

Osasun aholkularia

 

Deskargatu hemen Andaluziako DEA DESA desfibriladoreei buruzko araudia

 

Desfibriladoreen instalatzaileak eta bihotzeko erreskate puntuak gara

 

Neosalus Andalucía DEA desfibriladoreen instalazioak egiten ditugu, ekipoen mantentze eta prestakuntza SVBn eta desfibriladorearen erabilera egiten dugu, kanpoko desfibriladore erdiautomatikoen araudia betetzeko, Andaluziako kardioprotekzio zerbitzu integralak. Jar zaitez gurekin harremanetan Andaluzian behar duzun AED ekipoen instalazio, mantentze edo konponketa egiteko, Andaluzian kardiobabestutako espazioak ziurtatzen ditugun instalazioetan.